Mission Statement

Onze missie is van maatschappelijk belang

BPO (Belgian Pipeline Organisation) staat 24 uur op 24 in voor de uitbating en het bedrijfszeker houden van het Belgisch-Luxemburgs deel van het Central Europe Pipeline System (CEPS), een militair netwerk voor vervoer en opslag van bulk brandstoffen over het nationale grondgebied en de ons omringende landen, waarbij de door de militairen niet gebruikte capaciteit van dit netwerk ter beschikking gesteld wordt van derden.

Op het kruispunt van internationale stromen is BPO een onmisbare schakel voor de jetfuel- en gasoliebevoorrading per pijpleiding naar de militaire- en burgerklanten gelegen in West-Europa.

De uitdaging voor de toekomst

Door een dynamische, creatieve, flexibele en kostenbewuste aanpak, de missie van maatschappelijk belang op de meest economische, doeltreffende, efficiënte en klantvriendelijke manier verzekeren en dit in een geest van een modern management en met respect en zorg voor mens en milieu.

Onze waarden