Over ons

De interne organisatie van BPO

In de hoofdzetel te Leuven worden een aantal diensten gecentraliseerd tewerkgesteld.

De Directeur BPO wordt in zijn opdracht rechtstreeks bijgestaan door een Directeur-Adjunct die een Synthese-cel leidt en door een Directeur Business.

Het departement business is belast met alle commerciële activiteiten (zijnde de opvolging van de petroleum markt, marketing activiteiten, contacten met de burgerpartners) en alle contractuele aspecten (onderhandelen, afsluiten en opvolgen van de contracten).

Onder deze structuur bevindt zich de afdeling operaties met een centrale dispatching (de transportbewegingen onder hoge druk worden van op “afstand” aangestuurd en gecontroleerd vanuit een centrale controlepost die permanent bemand is voor het verzekeren van de operaties, 7 dagen op 7, 24Hr op 24); verder zijn er ook diensten voor planning, boekhouding van producten en kwaliteitscontrole met een geaccrediteerd labo. Onder de afdeling operaties ressorteren eveneens drie “territoriale” districten die op het terrein instaan voor de dagelijkse uitvoering van de uitbatings- en onderhoudsactiviteiten in de verschillende installaties verspreid over het grondgebied.

Komt vervolgens de technische afdeling die instaat voor het onderhoud van de pijpleidinginstallaties en belast is met de studieprojecten voor wijzingen en aanpassingen aan het net.

De financiële afdeling groepeert zowel het beheer van de toegekende budgettaire middelen als de taken m.b.t. overheidsopdrachten.

Een veiligheidsdienst waakt over de toepassing van de fysieke veiligheid van de installaties (third party interference) evenals over de milieu- en preventieaspecten.

Het geheel wordt gesteund door een administratieve afdeling die de militaire aangelegenheden verzorgt en verantwoordelijk is voor het human resources management.

Eind 2015 voorziet de organisatietabel 215 posten, waarvan 162 ten laste van het internationaal CEPS werkingsbudget (in 1990 waren dit nog respectievelijk 330 en ruim 200 personen). Ongeveer 2/3 van het effectief is tewerkgesteld in de hoofdzetel in Leuven.

"Facts and figures"

In de Belgisch-Luxemburgse CEPS-zone waarvoor BPO instaat, omvat het net momenteel ongeveer 800 km ingegraven leidingen (diameter variërend tussen 4 en 12 duim, met transportcapaciteit tussen 25 en 520 m³/Hr), VIJF opslagplaatsen met een totale capaciteit van ongeveer 100.000 m³ en VEERTIEN hogedrukpompstations.

Verpompingsactiviteit

De evolutie van de jaarlijks verpompte hoeveelheid product (uitgedrukt in m³xkm) doorheen de BPO verantwoordelijkheidszone, geeft een sprekend beeld van de steeds toegenomen transportactiviteit.

In 2006 werd de magische kaap van één miljard m³km genomen om zich vervolgens te stabiliseren in de omgeving van 1.150.000.000 m³km per jaar.
Het merendeel van de leidingen op ons grondgebied wordt permanent gebruikt aan nominaal regime.