Historisch

Mijlpalen in de geschiedenis van 4 (BE) PL Div, ANPL en BPO.

1956 Vorming van Officieren en Onderofficieren in België en in het buitenland in voorbereiding van de oprichting van 4 (BE) PL Div.
01 Mar 1957 Officiële oprichting van de eenheid met een werkingskern reeds sinds 03 Jan 1957.
1957-1961 Opbouw van de installaties, initiële vulling van de lijnen en aansluitingen met de raffinaderijen ESSO, SIBP en RBP (actueel respectievelijk EXXONMOBIL, TOTAL en ATPC).
1967 Bouw van een nieuwe 10" leiding tussen RUMES en QUEVEAUCAMPS.
1968 Aansluiting van de opslagplaats PAKTANK in het Antwerpse havengebied (actueel VOPAK).
1969 Leggen van een nieuwe 10" lijn tussen GLONS en GOCH (in Duitsland).
1972 Bouw van de 12" lijn ZANDVLIET-ANTWERPEN-SCHOTEN en een pompstation in ZANDVLIET en aansluiting van ALBA-TROS (actueel PETROPLUS BRC).
1975 Eerste Belgisch burgercontract met verpomping vanuit ANTWERPEN naar de nieuwe opslagplaats van ESSO in ORCQ (TOURNAI).
1977 Aansluiting en eerste levering via GLONS en BITBURG aan het vliegveld FINDEL in het GHD LUXEMBURG.
1978 Aansluiting in het Antwerpse havengebied van de PALL-installaties en de opslagplaats GAMATEX (actueel OTSA).
1978-1980 Bouw van de nieuwe opslagplaats van BRASSCHAAT.
1983 De 4 (BE) PL Div wordt belast met de uitbating van de pijpleiding op het grondgebied GHD LUXEMBURG.
1984 Aanslagen van de CCC (Cellules Communistes Combattantes) : ZES verschillende plaatsen van het net worden geraakt, de verpom-pingsstop wordt beperkt tot 72 uur!
1983-1985 Bouw en aanleg van de nieuwe opslagplaats MELSBROEK en een 10\" pijpleiding vanuit SCHOTEN.
1984-1989 Automatisering en afstandsbediening van de hogedruk pompstations.
1987-1989 Aanleg en bouw van een nieuwe 12" leiding en bijhorende pompstations tussen de petroleumhaven van GENT en het depot GENT (NAZARETH).
1992 Aansluiting en bevoorrading van het vliegveld van ZAVENTEM.
1994 Oprichting van het Nationaal Pijpleidingen Agentschap (ANPL) en uitbouw van civiele contracten.
1995 Desactivaties fase I, met o.a. de sluiting van het depot te FLORENNES en het hogedrukstation te PEER en de verdere uitbating van genationaliseerde installaties in opdracht van de (BE) Defensiestaf (o.a. depots ZEEBRUGGE en NAZARETH en de pijpleidingen tussen beide depots en deze tussen depot GLONS en BIERSET). Aansluiting en bevoorrading van de luchthaven van LIEGE via de voormalige militaire installatie te BIERSET.
1997-2000 Aanleg van een 12" lijn tussen MELSBROEK en BEAUVECHAIN en bouw van een hogedruk pompstation in KONTICH.
1999-2004 Vervanging van de 6" leiding GLONS-BITBURG door een 12\" leiding en elektrificatie van de stations GLONS P2 en St-VITH.
2003-2007 Desactivaties fase II, met o.a. de sluiting van de installaties DEUX-MAISONS en GLONS P3 en de neutralisatie van de depotge-deelten van St-VITH, BEAUVECHAIN en SCHOTEN en van de lijn GLONS-GOCH.
2005-2007 Neutralisatie van de nationale installaties in (GENT Depot en de pipeline GENT-ZEEBRUGGE)
Mar 2006 Eigendomsoverdracht van de leiding GLONS-BIERSET van Defensie naar SOWAER (Société Wallonne des Aéroports Régionaux).
16 Jun 2006 4 (BE) PL Div en ANPL fusioneren en vormen een nieuw samengestelde eenheid onder de benaming BPO: Belgian Pipeline Orga-nisation.
2007 Implementatie van het systeem "Pipeguardian" in het kader van "Pipeline Integrity Management". Op 11&12 Mei viert BPO 50 jaren aanwezigheid van militaire pijpleidingen in België met een open-door.
2008 Realisatie telebewaking in de depots van GLONS, BASSENGE, CHIEVRES en MELSBROEK Neutralisatie van de 8\" pijpleiding ANTWERPEN-SCHOTEN
2009 Vervanging van de 8" lijn tussen PERNIS (NL) en SCHOTEN door een 10"
2009-2010 Electrificatie van de hogedruk pompstations van CHIEVRES en BEAUVECHAIN
2011 Nieuwe manifold te SCHOTEN en verhoging van de opslagcapaciteit in BRASSCHAAT door de bouw van twee tanks van
10.000 m3 en de deactivering van de opslagcapaciteit in SCHOTEN.
2011 Een nieuwe aansluiting in de Antwerpse Haven : ATPC
2012 Implementatie van een nieuw lijnbewakingssysteem (statisch en dynamisch).
2013-2015 Motorisatie van bepaalde kritische lijnkranen cross-country.
2014 Elektrificatie van het hogedruk pompstation van GENT (Nazareth).
2015 Elektrificatie van het hogedruk pompstation van RUMES.