In geval van werken of incidenten

“Ongevallen met onze leidingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor mensen en leefmilieu. In geval van incident belt u rechtstreeks naar de hulpdiensten (112) en naar onze dispatching (016/248611).”

 “De meeste ongevallen zijn ook te wijten aan schade tijdens graafwerken. Plant u werken? Dan moet u als bouwheer deze werken tijdig aan ons melden, bij voorkeur bij het begin van de ontwerpfase. Om te weten of de geplande werken in de nabijheid van onze pijpleidingen liggen, meldt u uw werken via de KLIP-website (klip.vlaanderen.be) in Vlaanderen en via de KLIM-website (klim-cicc.be) in Wallonië en Brussel. Onze veiligheidsdienst (016/248643) bezorgt u de nodige inlichtingen (waarvan ligging van onze leidingen maar ook de voorzorgsmaatregelen).”