Over ons

BPO - de Belgian Pipeline Organisation

We zijn een Belgische militaire eenheid en een internationaal organisme.

Binnen Defensie zijn we een steuneenheid van DGMR (het Directoraat Generaal Material Resources).

In het internationaal kader maken we deel uit van het Central Europe Pipeline System Programme (CEPS-P), één van de programma's van de/het NATO Support and Procurement Organisation/Agency.

CEPS (Central Europe Pipeline System)

De opslag, het transport en de verdeling van de brandstofproducten in bulk ten voordele van de NATO en nationale strijdkrachten in Europa worden gerealiseerd langs een uitgebreid net van pijpleidingen en opslagdepots, het Central Europe Pipeline System (CEPS) dat verspreid ligt over vijf gastnaties (Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en België). Dit militaire NAVO pijpleidingennet strekt zich als een geïntegreerd systeem uit van de Atlantische Oceaan tot de Middellandse Zee. Het kan beschouwd worden als de verre erfgenaam van PLUTO (Pipeline Under The Ocean) die werd aangelegd na de ontscheping in Normandië voor de bevoorrading van de geallieerden tijdens Wereldoorlog II.

Momenteel telt het CEPS ongeveer 5.300km leidingen, 29 depots (met een totale opslagcapaciteit van meer dan 1,2 miljoen m³ product) en ongeveer 80 hogedrukpompstations; het is verbonden met de voornaamste zeehavens, petroleuminstallaties, militaire en burgerstockageplaatsen en militaire en burgervliegvelden.

Het gebruik van het CEPS  voor niet-militaire doeleinden werd door de North Atlantic Council reeds in 1959 goedgekeurd. Elk niet-militair contract bevat een "militaire voorrangsclausule". Deze burger-activiteit verzekert de permanente operationele beschikbaarheid van het netwerk en het personeel.

Na een periode van uitbouw van het CEPS gaf het einde van de Koude Oorlog in 1989 een eerste aanzet tot de afbouw van overbodige installaties die in de loop van de tweede helft van de jaren 90 gedeactiveerd werden. De steeds dalende militaire behoefte en de nood aan optimalisatie van de capaciteiten van het netwerk leidden tot een tweede en derde plan van rationalisatie/neutralisatie dat nog steeds in uitvoering is.

Bovenop de prioritaire bevoorrading in bulk van het militaire cliënteel met brandstoffen , maakt ook het burgercliënteel meer en meer gebruik van het CEPS. Deze tendens nam sterk toe sinds de val van de Berlijnse muur.

Dankzij de voortdurende aanpassingen in de domeinen van operationele capaciteit en soepelheid, automatisering, veiligheid en milieuzorg, zorgt het CEPS voor een unieke eersterangs logistieke ondersteuning ten voordele van zowel militaire als burgerklanten.