Historisch

BPO en zijn militaire tradities

Als opvolger van de 4(BE)PL Div heeft BPO bij haar oprichting half 2006 de tradities ervan overgenomen. De 4(BE)PL Div werd officieel opgericht op 1 maart 1957, maar de feitelijke start werd reeds gegeven in januari van datzelfde jaar.

Het embleem van de BPO

Op 08 februari werd de vlag van het Logistiek Centrum 3 te ANS, die initieel toebehoorde aan het 9de Bataljon Genie, toevertrouwd aan de 4(BE)PL Div. Dit embleem draagt de volgende opschriften:

Dit embleem is sedert 16 juni 2006 in bewaring bij BPO.

 

Kenteken

Bij de fusie van de 4(BE)PL Div met het ANPL-NAPL, op 16 juni 2006, wordt aan BPO een nieuw kenteken toegewezen die vorige elementen (kleur logistiek, Belgische driekleur, NAVO embleem, devies) herneemt met toevoeging van de kroon opgelegd door de heraldieke normen.